Regeling vervallen per 14-10-2022

Nota Ruimtelijke Kwaliteit Heerhugowaard 2016

Geldend van 08-08-2017 t/m 13-10-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerhugowaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nota Ruimtelijke Kwaliteit Heerhugowaard 2016
Citeertitel Nota Ruimtelijke Kwaliteit Heerhugowaard 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp beleid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, Hoofdstuk III, Afdeling 3, artikel 12a lid 1, 2 en 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-08-2017 14-10-2022 Wijziging paragraaf 4.4

27-06-2016

Publicatie in Heerhugowaards Nieuwsblad d.d. 8 augustus 2017

RB2017047/Bij17-228
13-07-2016 08-08-2017 Nieuwe regeling

28-06-2016

Publicatie in Heerhugowaards Nieuwsblad d.d. 177-2016

RB2016044 / Bij16-209