Erfgoedverordening 2015 gemeente Hof van Twente

Geldend van 01-05-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Hof van Twente
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening 2015 gemeente Hof van Twente
Citeertitel Erfgoedverordening 2015 gemeente Hof van Twente
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Erfgoedverordening 2015 gemeente Hof van Twente
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(Wabo), Monumentenwet 1988, Wro, Monumentenverordening Hof van Twente 2002, Algemene wet bestuursrecht(Awb)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2015 01-05-2015 Actualisatie toetsingskader

12-05-2015

Hofweekblad d.d. 3 juni 2015

532418