Regeling briefadres gemeente Bronckhorst 2016

Geldend van 05-07-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling briefadres gemeente Bronckhorst 2016
Citeertitel Regeling briefadres gemeente Bronckhorst 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet basisregistratie personen
  2. Besluit basisregistratie personen
  3. Regeling basisregistratie personen
  4. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2016 Nieuwe regeling

28-06-2016

Gemeenteblad, 2016, 89133 (4 juli 2016)

Z82552 BW16-02787