Aanwijsbesluit werkkostenregeling 2016

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Intitulé

Aanwijsbesluit werkkostenregeling 2016

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

gelezen het voorstel aan het directieteam van 23 mei 2016;

gelet op de instemming van de Ondernemingsraad (brief 16 juni 2016);

BESLUIT:

het aanwijsbesluit werkkostenregeling, geldend met ingang van 1 januari 2015, te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:

 • A.

  De volgende uitgaven/vergoedingen aan te wijzen als onderdeel van de forfaitaire ruimte in het kader van de Werkkostenregeling:

  • a.

   uitgaven met betrekking tot diverse (personele) activiteiten zoals personeelsuitjes, kerstattenties, lief en leed en personeelsbijeenkomsten niet op eigen locatie of zonder externen;

  • b.

   fietsvergoeding in het kader van het cafetariamodel;

  • c.

   fitness vergoeding;

  • d.

   uitkering aan medewerker als gevolg van schade eigen auto, niet gedekt door verzekering;

  • e.

   premie en uitkering bepaalde personeelsverzekeringen.

 • B.

  De onder A. genoemde uitgaven/vergoedingen jaarlijks te budgetteren en wel als volgt:

  • a.

   de uitgaven genoemd onder A. sub a. tot maximaal € 200.000,--, te verdelen over de afdelingen op basis van het aantal medewerkers inclusief vrijwilligers, maximaal € 26.000,--, te verdelen over de afdelingen op basis van het aantal medewerkers exclusief vrijwilligers en maximaal € 5.000,-- toe te delen aan de directie;

  • b.

   de vergoeding onder A. sub b. tot maximaal € 30.000,--, toereikend voor de aanschaf van 60 fietsen, inclusief bonnen en verzekeringen voor een maximaal bedrag van € 500,--, één keer in de zeven jaar;

  • c.

   de vergoeding onder A. sub. c tot maximaal € 25.000,--;

 • C.

  Medewerkers die hun loonheffingsvrijstelling aanwenden bij een andere werkgever uit te sluiten van de onder A. sub b genoemde vergoeding;

 • D.

  Brandweervrijwilligers uit te sluiten van de onder A. sub c. genoemde vergoeding;

 • E.

  De ingangsdatum van dit gewijzigd Aanwijsbesluit werkkostenregeling te bepalen op 1 juli 2016;

 • F.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijsbesluit werkkostenregeling 2016”.

Ondertekening

Leeuwarden, 23 juni 2016
algemeen directeur Veiligheidsregio Fryslân,
W.K. Kleinhuis