Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2016

Geldend van 01-07-2016 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Berg en Dal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2016
Citeertitel Verordening jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Jeugdwet, art. 2.9
  2. Jeugdwet, art. 2.10
  3. Jeugdwet, art. 2.12
  4. Jeugdwet, art. 8.1.1 derde lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2016 01-01-2018 Nieuwe regeling

16-06-2016

gmb-2016-85394

VB/Raad/16/00265