AANVULLING Bedrijventerreinenvisie 2011-2021 gemeente Hof van Twente

Geldend van 27-03-2014 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Hof van Twente
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling AANVULLING Bedrijventerreinenvisie 2011-2021 gemeente Hof van Twente
Citeertitel AANVULLING Bedrijventerreinenvisie 2011-2021 gemeente Hof van Twente
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp De bedrijventerreinenvisie aan te vullen met de temporisering/het scherppen van een aantal bedrijfsbestemmingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

n.v.t. er rust geen wettelijke verplichting op het opstellen van een dergelijke beleidsnotitie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-2014 De bedrijventerreinenvisie aan te vullen met de temporisering/het scherppen van een aantal bedrijfsbestemmingen

11-03-2014

Hofweekblad d.d. 26 maar 2014

500261