Nadere regels voor meningsuitingen, bekendmakingen en mededelingen

Geldend van 30-06-2016 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor meningsuitingen, bekendmakingen en mededelingen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

Gelet op:

 • a.

  artikel 2:30, lid 4, van de APV waarin is bepaald, dat het college aanplakborden kan aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen;

 • b.

  artikel 2:3, lid 6, van de APV waarin is bepaald, dat het verbod opgenomen onder  lid 1 en de  vergunningplicht onder  lid 3 niet gelden voor het plaatsen van sandwich- en/of   driehoeksborden, op voorwaarde, dat de borden en de plaatsing ervan voldoen aan nadere door het college te stellen regels;

Overwegende:

dat besloten is het aantal locaties voor aanplakborden uit te bereiden. dat met de vaststelling van onderstaande nadere regels voorzieningen getroffen worden voor meningsuitingen, bekendmakingen en mededelingen, zonder dat ongewenste effecten als verrommeling, verkeersonveiligheid etc. ontstaan.

dat vanwege de samenhang tussen de aanwijzing van aanplakborden en de nadere regels een koppeling in één integraal besluit de voorkeur heeft;

BESLUITEN:

vast te stellen de

Nadere regels voor meningsuitingen, bekendmakingen en mededelingen

Artikel 1 Aanplakborden

Meningsuitingen, bekendmakingen en mededelingen zijn toegestaan op de aanplakborden op de volgende locaties:

Kern

Straat

Locatie

Baarlo

Diepenbroeklaan

Tegenover Aldi

Baarlo

Huissen

Sporthal de Kazing

Baarlo

Baron van Erplaan

Parkeerplaats kasteel

Baarlo

Bong

onder hoogspanningsmast

Beringe

Kanaalstraat

Rotonde Bonaparte

Beringe

Kanaalstraat

nabij past.v basten batenburglaan

Beringe

Meyelseweg

hoek slootsekuilen

Egchel

Jacobusstraat

School – ter hoogte van Horsten

Egchel

Hoekerstraat

nabij Egchelseweg

Grashoek

Helenaveenseweg

Helenaveenseweg thv voetbalveld

Grashoek

Past. Vullingsstraat

op grasveld nabij eikenhof

Helden

Molenstraat

Ter hoogte van rotonde Baarloseweg

Helden

Roggelseweg

Ter hoogte van Molenheg

Helden

Willem van Hornestraat

Park De Riet t.h.v. Averbodestraat

Helden

Kesselseweg

Achter komgrens

Kessel

Baarloseweg

Bij Tennisbanen Kessel

Kessel

Schijfweg zuid

Overzijde brandweer (grasveld)

Kessel-Eik

Maasstraat/Lindelaan

Bij de kerk

Kessel-Eik

Waterweideweg

Waterweideweg (bushalte)

Koningslust

Poorterweg

Ter hoogte van Schenskenweg

Koningslust

De koningstraat

nabij voetbalveld

Maasbree

Sevenumseweg

Bij brandweerkazerne

Maasbree

Heierveldlaan

Parkeerplaats Jumbo

Maasbree

Heezestraat

op gras bij klimaatbosje

Meijel

Dorpsstraat

Nabij parkeerterrein café De Vangrail

Meijel

Alexanderplein

Ter hoogte van Rabobank

Meijel

Jan Truienstraat

thv rotonde Trambaan thv bushalte

Panningen

John F. Kennedylaan

Rotonde Raadhuisstraat

Panningen

John F. Kennedylaan

Ter hoogte van Gamma

Panningen

John F. Kennedylaan

t.h.v. Wietelweg

Panningen

Beekstraat

Parkeerplaats kepringelehof

Panningen

Ninnesweg

Rotonde Steenstraat/John F. Kennedylaan

Panningen

Ninnesweg

Ter hoogte van komgrens

Panningen

Wilhelminastraat

Bij gymzaal

Panningen

Maasbreeseweg

Ter hoogte van Vanhappen

Artikel 2 Displays

Meningsuitingen, bekendmakingen en mededelingen zijn toegestaan op de daarvoor door of namens de gemeente geplaatste displays, mits aan de nog nader te bepalen voorwaarden voor het aanbrengen en gebruik is voldaan.

Artikel 3 Evenementen- en aankondigingsborden

Voor het doen van meningsuitingen, bekendmakingen en mededelingen over evenementen kan gebruik gemaakt worden van evenementen-aankondigingsborden. De locaties van deze borden zijn/worden in overleg met de gemeente bepaald.

Artikel 4 Aankondigingsborden van carnavalsverenigingen

Carnavalsverenigingen kunnen jaarlijks in de periode vanaf 11 november tot en met carnavalswoensdag maximaal 5 zelfgemaakte aankondigingsborden plaatsen voor vereniging gerelateerde activiteiten.

Artikel 5 Spandoeken

Meningsuitingen, bekendmakingen en mededelingen zijn toegestaan op spandoeken over of aan de openbare weg mits:

 • -

  dit geen schade toebrengt aan de weg;

 • -

  dit geen gevaar oplevert voor het gebruik en de veiligheid van de weg;

 • -

  het beheer en onderhoud van de weg, wegmeubilair en openbaar groen mogelijk blijft;

 • -

  dit geen overlast veroorzaakt voor de omgeving;

 • -

  de doorrijhoogte minimaal 4,5 meter is

 • -

  er schriftelijke toestemming is van de grondeigenaar en/of de eigenaar van de (onroerende) zaken waaraan het spandoek wordt bevestigd. 

Artikel 6 intrekking bijlage 5 “Aanwijzingsbesluiten en nadere (beleids)regels op grond van de APV”

In de “Aanwijzingsbesluiten en nadere (beleids)regels op grond van de APV”, vastgesteld op 22 april 2014 en in werking getreden op 15 mei 2014, wordt ingetrokken de bijlage 5 “aanwijzing aanplakborden op grond van artikel 2:30 APV”.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels voor meningsuitingen, bekendmakingen en mededelingen” en treden in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Peel en Maas van 20 juni 2016
De secretaris, De burgemeester
H. Mensink , W.J.G. Delissen-van Tongerlo