Regeling vervallen per 04-04-2017

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Gemeente Hoorn

Geldend van 24-06-2016 t/m 03-04-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit toezichthouders Gemeente Hoorn
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders Gemeente Hoorn
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp 140 openbare orde en veiligheid
Externe bijlagen exb-2017-21656

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:11
 2. WABO, art. 5:2 en 5:3 lid 3
 3. APV Hoorn 2010, art. 6:2 lid 3
 4. Wet Veiligheidsregio's art. 61
 5. Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, art 1.61
 6. Drank- en Horecawet, art 41
 7. Wet op de Kansspelen, art. 34
 8. Winkeltijdenverordening, art. 6
 9. Erfgoedverordening, art. 23
 10. Havenverordening, art. 4.3
 11. Marktverordening, art. 13
 12. Parkeerverordening, art. 11
 13. Scheepvaartverkeerswet, art. 34
 14. Verordening Speelautomatenhal Hoorn, art. 11

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2016 04-04-2017 nieuwe regeling

06-06-2016

Gemeenteblad 2016, 83599

1305739