Wijziging Arbeidsvoorwaarden VRF 2016/1

Geldend van 07-06-2016 t/m heden

Intitulé

Wijziging arbeidsvoorwaarden VRF 2016/1

De portefeuillehouder Personeel en Organisatie in het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân;

overwegende dat artikel 26, lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân bepaalt dat voor het personeel de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) van toepassing is;

gelet op het mandaatbesluit van het dagelijks bestuur aan de portefeuillehouder Personeel en Organisatie van 13 september 2007 met betrekking tot het vaststellen van wijzigingen in de CAR/UWO;

B E S L U I T :

de Arbeidsvoorwaarden VRF te wijzigen overeenkomstig de volgende LOGA-brieven:

 • 1.

  van 7 september 2015, kenmerk ECWGO/U201501380 betreffende arbeidsvoorwaarden banenafspraak;

 • 2.

  van 2 december 2015, kenmerk ECWGO/U201502055 betreffende tekst CARUWO in verband met herziening hoofdstuk 3 (correctie LOGA brief 19 november 2015);

 • 3.

  van 29 januari 2016, kenmerk ECWGO/U201600078 betreffende aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren;

 • 4.

  van 19 februari 2016, kenmerk ECWGO/U201600259 betreffende Wet flexibel werken en Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd;

 • 5.

  van 22 februari 2016, kenmerk ECWGO/U201600266 betreffende technische wijzigingen CARUWO;

 • 6.

  van 23 maart 2016, kenmerk ECWGO/U201600450 betreffende aandachtspunten in verband met invoering nieuw hoofdstuk 3 CAR;

 • 7.

  van 7 april 2016, kenmerk ECWGO/U201600159 betreffende wijziging salarisbedragen Cao Gemeenten 2016 – 2017;

 • 8.

  van 31 mei 2016, kenmerk ECWGO/U201600848 betreffende revisie integrale toelichting bij de CAR/UWO.

De diverse onderdelen van dit besluit treden in werking op de datum zoals deze vermeld is in voornoemde LOGA-brieven.

Ondertekening

Aldus besloten door de portefeuillehouder Personeel en Organisatie in het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân op 7 juni 2016
De portefeuillehouder Personeel en Organisatie in het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
de heer Tj. van Bekkum