Regeling vervallen per 01-01-2020

Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening "Fryslân"

Geldend van 01-07-2016 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Smallingerland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening "Fryslân"
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening "Fryslân"
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet
  3. Algemene wet bestuursrecht
  4. Wet sociale werkvoorziening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2016 01-01-2020 Nieuwe regeling

05-04-2016

Staatscourant, 14-06-2016, nr. 31376

05-04-2016, volgnr. 9