Regeling vervallen per 01-01-2020

Regeling leerwerkplekken Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 2016

Geldend van 10-06-2016 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Nieuwegein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling leerwerkplekken Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 2016
Citeertitel Regeling leerwerkplekken BBL 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. CAR-UWO, art. 2:1
  2. CAR-UWO, art. 1:2:1, lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Rechtspositieregeling leerling-ambtenaren 1995.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2016 01-01-2020 nieuwe regeling

10-05-2016

Gemeenteblad, 09-06-2016

Onbekend.