Nadere regels voor het aanbrengen van grafbedekking en grafkelders en voor het plaatsen van losse voorwerpen

Geldend van 02-06-2016 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor het aanbrengen van grafbedekking en grafkelders en voor het plaatsen van losse voorwerpen

Het college van de gemeente Papendrecht;

gelet op artikel 4 eerste lid, artikel 6 twaalfde lid en artikel 13 vierde lid van de Beheersverordening Algemene begraafplaats 2016;

besluit:

Vast te stellen het volgende: Nadere regels voor het aanbrengen van grafbedekking en grafkelders en voor het plaatsen van losse voorwerpen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Gedenkteken: een grafsteen, liggende of staande zerk, sierurn, sluitplaat, of ander monument ter nagedachtenis aan een overledene;

 • 2.

  Grafbedekking: gedenktekens of vaste planten die op het graf of de urnenplaats zijn geplaatst;

 • 3.

  Urnengraf: een algemeen graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen bijzetten van asbussen;

 • 4.

  Urnennis: een algemene, open of gesloten nis in de urnenmuur, bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen bijzetten van asbussen;

 • 5.

  Urnenmuur: een bouwwerk van urnennissen;

 • 6.

  Urnenplaats: een urnengraf, een urnennis, of een plek in de urnentuin, of een andere ruimte, bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen bijzetten van asbussen;

 • 7.

  Urnentuin: een tuin op de begraafplaats, bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen bijzetten van asbussen;

 • 8.

  Urnenzuil: een algemene, gesloten ruimte in de zuil, bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen bijzetten van één asbus.

Artikel 2 Grafkelders

 • 1.

  Een tweepersoons betonnen grafkelder in een particulier graf is standaard 100 cm breed, 240 cm lang en 140 cm diep.

 • 2.

  De grafkelder is voorzien van betonnen binnenring en dekplaat.

 • 3.

  Bij plaatsing wordt rekening gehouden met een afstand van minimaal 10 cm tussen de bovenzijde van de afdekplaat en het maaiveld.

 • 4.

  De grafkelder wordt na plaatsing waterdicht afgewerkt.

Artikel 3 Grafoppervlak

 • 1.

  Het is verboden grafbedekking en andere voorwerpen te (doen) plaatsen buiten de maximaal beschikbare (graf)oppervlakte.

 • 2.

  Het is verboden door middel van grafbedekking en andere voorwerpen de bereikbaarheid van naastgelegen graven of urnenplaatsen te belemmeren.

 • 3.

  De maximaal beschikbare (graf)oppervlakte bedraagt:

  Voor algemene graven: 40 x 50 cm

  Voor particuliere kindergraven: 40 x 100 cm

  Voor particuliere graven: 80 x 180 cm

  Voor urnengraven: 50 x 50 cm

  Voor een plaats in de urnentuin: 70 x 70 cm

  Voor een plaats in een urnennis: de grootte van de nis

Artikel 4 Gedenktekens algemeen

 • 1.

  Gedenktekens bestaan alleen uit duurzame materialen, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  Wanneer een gedenkteken uit meerdere onderdelen bestaat, worden deze vast aan het gedenkteken verbonden en/of afzonderlijk bevestigd of gefundeerd.

Artikel 5 Gedenktekens op algemene graven

 • 1.

  Op algemene graven wordt de grafbedekking aangebracht wanneer de bovenliggende graflagen eveneens in gebruik zijn genomen.

 • 2.

  Op algemene graven zijn alleen gedenktekens toegestaan met een afmeting van breed 40 cm, 50 cm lang en 60 cm hoog.

Artikel 6 Gedenktekens op particuliere graven

 • 1.

  Op particuliere graven zijn liggende gedenktekens toegestaan met een lengte van maximaal 180 cm en een breedte van maximaal 80 cm.

 • 2.

  Bij gebruik van een roef dient deze maximaal 170 x 70 cm te zijn, met aan de voorzijde een hoogte van 10 cm en aan de achterzijde een hoogte van 17 cm. De onderkant van de roef dient gesloten te zijn.

 • 3.

  Staande gedenktekens op een particulier graf zijn niet hoger dan 100 cm. De maximale breedte is 80 cm. De zerk wordt met roestvrijstalen doken aan de fundering bevestigd.

 • 4.

  Voor sierurnen op particuliere graven zijn de bepalingen in artikel 8 van toepassing.

Artikel 7 Gedenktekens op particuliere kindergraven

 • 1.

  Op particuliere kindergraven zijn liggende gedenktekens toegestaan met een lengte van maximaal 100 cm en een breedte van maximaal 40 cm.

 • 2.

  Staande gedenktekens op een particulier kindergraf zijn niet hoger dan 60 cm. De maximale breedte is 40 cm. De zerk wordt met roestvrijstalen doken aan de fundering bevestigd.

 • 3.

  Het plaatsen van sierurnen is op een particulier kindergraf niet toegestaan.

Artikel 8 Gedenktekens op urnengraven

Op urnengraven zijn liggende gedenktekens toegestaan met een maximale afmeting van 50 x 50 cm en een dikte van minimaal 6 cm.

Artikel 9 Gedenktekens in urnentuin

 • 1.

  In de urnentuin zijn sierurnen toegestaan.

 • 2.

  In de urnentuin zijn liggende gedenktekens toegestaan met een maximale afmeting van 70 x 70 cm en een dikte van mimimaal 6 cm.

 • 3.

  Staande gedenktekens in de urnentuin mogen nooit breder dan 70 cm en nooit hoger dan 80 cm zijn.

 • 4.

  Sierurnen worden stevig bemetseld of anderszins verankerd op een bijpassende grondplaat.

Artikel 10 Gedenktekens voor de urnennis

 • 1.

  De sierurn die in een open urnennis wordt geplaatst is aangepast aan de omvang van de betreffende nis. De doorsnede van de urn is nooit meer dan de diepte van de nis.

 • 2.

  De sierurn wordt stevig bemetseld of verlijmd in de nis. Dit geschiedt op eigen risico.

 • 3.

  De standaardmaat voor een zeskantige sluitplaat is 28 cm per zijde; de voorgeschreven dikte bedraagt 2 cm.

 • 4.

  De precieze maat van de sluitplaat wordt voor elke nis afzonderlijk nagemeten, omdat de omvang van de nis licht kan afwijken van de standaardmaat.

 • 5.

  Het materiaal van de sluitplaat is duurzaam graniet dat geleverd wordt in de soort Multicolor Red; andere materialen of uitvoeringen zijn niet toegestaan.

 • 6.

  De sluitplaat wordt door middel van keilbouten duurzaam en veilig bevestigd en sluit de nis volledig af.

Artikel 11 Gedenktekens voor de urnenzuil

De afdekplaat maakt onderdeel uit van de zuil en kan niet separaat worden aangevraagd of aangeschaft.

Artikel 12 Gedenktekens op strooiveld

In of bij het strooiveld zijn gedenktekens niet toegestaan.

Artikel 13 Gedenktekens voor de herdenkingszuil

Aan de gedenkplaats nabij het strooiveld kunnen plaatjes worden bevestigd van 15 x 6,5 cm.

Artikel 14 Aanvraag plaatsing gedenktekens / grafkelders

Bij de aanvraag van de vergunning op grond van de artikelen 6 en 13 van de Beheersverordening Algemene begraafplaats 2016 worden – voor zover van toepassing - de volgende gegevens verstrekt:

 • a.

  de maten (lengte, breedte, hoogte en/of doorsnee) van het gedenkteken;

 • b.

  het te gebruiken materiaal, incl. soort, kleur en bewerking;

 • c.

  de belettering en/of afbeelding, en de wijze waarop deze wordt aangebracht;

 • d.

  het te gebruiken materiaal van de fundering en de wijze waarop het gedenkteken daarop wordt bevestigd;

 • e.

  de locatie (grafnummer) waarvoor het gedenkteken is bedoeld;

 • f.

  een gespecificeerde bouwtekening van de leverancier van de grafkelder.

Artikel 15 Losse voorwerpen

 • 1.

  Het is op of bij alle graven en urnenplaatsen verboden losse voorwerpen te plaatsen die vervaardigd zijn van glas of die weg kunnen waaien.

 • 2.

  Op, in, of bij de urnenmuur en op en naast de strooiakker zijn alle losse voorwerpen verboden.

Artikel 16 Beplanting

 • 1.

  Op particuliere graven is vaste beplanting toegestaan met een maximale hoogte van 100 cm.

 • 2.

  Op algemene graven, op de urnenplaats en op of naast het strooiveld zijn alle vaste planten verboden.

Artikel 17 Bloemen

Het is op alle graven, urnengraven, de urnentuin en aan de voet van de urnenmuur toegestaan om losse bloemen en bloemen in de door de Algemene begraafplaats beschikbaar gestelde steekvazen te plaatsen.

Artikel 18 Citeertitel

Deze nadere regels wordt aangehaald als: Nadere regels grafbedekkingen ed.

Artikel 19 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze voorschriften treden in werking op het moment dat de Beheersverordening Algemene begraafplaats 2016 in werking treedt.

 • 2.

  De Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen, als bedoeld in artikel 10, tweede lid van de Beheersverordening begraafplaats 2010 en Regels grafbedekkingen, als bedoeld in 18, derde lid Beheersverordening begraafplaats 2010, worden op de datum als bedoeld in het eerste lid, ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 maart 2016
De secretaris
R. van Netten
De burgemeester
C.J.M. de Bruin