Regeling vervallen per 21-02-2017

Beleidsregel Criteria historische schepen 2015

Geldend van 10-06-2016 t/m 20-02-2017 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Beleidsregel Criteria historische schepen 2015

Zaaknummer 1310566

Beleidsregel Criteria historische schepen 2015.

De beleidsregel omvat: de uitleg van de criteria van historische schepen.

De beleidsregel gaat in op

 • I.

  Wat verstaan we onder historische schepen;

 • I.

  Wat verstaan we onder historische schepen

Onder een historisch schip wordt verstaan een vaartuig dat voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  Leeftijd: een historisch schip moet zijn van voor 1 januari 1945, met uitzondering van charterschepen met Hoorn als thuishaven.

 • b.

  Scheepstype: een schip dat oorspronkelijk is gebouwd als één van de genoemde historische zeilende bedrijfsvaartuigen en dat bij een schouw van een afstand van 100 meter het beeld heeft behouden van het genoemde scheepstype.

Aak

Bol

Botter

Kagenaar

Klipper

Kraak

Schokker

Schouw

Snik

Steilsteven

Tjalk

Westlander

 • c.

  Silhouet: het silhouet van het schip is gaaf - ingrepen zijn aanvaardbaar indien ze op respectvolle wijze zijn aangebracht;

 • d.

  Het schip verkeert in goede en verzorgde staat;

  • -

   Als de romp van het schip regelmatig word drooggezet, en onderhouden.

  • -

   De opbouw van het schip wordt regelmatig gereinigd, nodige verf, lak of beits werkzaamheden worden gedaan, vervanging van versleten materialen.

  • -

   Het moet (zeil)technisch aan de verzekeringsnorm voldoen.

 • e.

  Restauratieplan: indien het schip niet geheel voldoet aan de criteria, kan het met een goedgekeurd restauratieplan toch een tijdelijke ligplaats krijgen;

II. Herhaling van deze toetsing aan deze criteria vind één maal in de twee jaar plaats.

III. Het college wijst één of meer externe deskundigen aan die advies geven of een schip voldoet aan de onder I. genoemde criteria.

IV. In die gevallen waarin deze beleidsregel niet of niet naar redelijkheid voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

V.

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregel Criteria historische schepen 2016.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

 • 3.

  Het besluit wordt bekend gemaakt door:

  • -

   opname in het Gemeenteblad;

  • -

   de gemeentebladen kunnen worden geraadpleegd:

  • -

   onder “Openbare Bekendmakingen” op de website van de gemeente Hoorn;

  • -

   bij de leestafel in de centrale hal van het stadhuis, Nieuwe Steen 1 in Hoorn;

  • -

   publicatie in “West-Friesland op Zondag”.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 27 mei 2016

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                           de burgemeester,