Regeling vervallen per 01-01-2021

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Geldend van 02-06-2016 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

de Wet gemeenschappelijke regelingen; de Gemeentewet; de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; de Wet op het primair Onderwijs; de Wet op het voortgezet onderwijs; de Wet op de expertisecentra.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2016 01-01-2021 nieuwe regelgeving

08-03-2016

Staatscourant, Jaargang 2016, nr. 28875 dd 2 juni 2016

2016