Mandaat-/volmachtbesluit ICT Basismobiliteit B&W gemeente Lochem

Geldend van 17-12-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaat-/volmachtbesluit ICT Basismobiliteit B&W gemeente Lochem
Citeertitel Mandaat-/volmachtbesluit ICT Basismobiliteit B&W gemeente Lochem
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2015 Nieuwe regeling

15-12-2015

Brummense Berichten, 16-12-2015

BW15.0828