Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent klachtbehandeling (Verordening klachtbehandeling bij de gemeente Meerssen 2016)

Geldend van 09-06-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Meerssen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent klachtbehandeling (Verordening klachtbehandeling bij de gemeente Meerssen 2016)
Citeertitel Verordening klachtbehandeling bij de gemeente Meerssen 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
  3. titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2016 nieuwe regeling

25-05-2016

gmb-2016-70376

Onbekend.