Regeling vervallen per 06-10-2015

Verordening betreffende de zorg van burgemeester en wethou­ders voor de archief­bescheiden van de ge­meentelijke organen, de aanwij­zing van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbeschei­den, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaar­plaats

Geldend van 06-10-2015 t/m 05-10-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldenzaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening betreffende de zorg van burgemeester en wethou­ders voor de archief­bescheiden van de ge­meentelijke organen, de aanwij­zing van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbeschei­den, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaar­plaats
Citeertitel Archiefverordening 1997
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Archiefwet 1995, art. 30, lid 1
  2. Archiefwet 1995, art. 31

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Archiefverordening Oldenzaal 2015.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-2015 06-10-2015 intrekking

21-09-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 05-10-2015

INTB-15-02027
01-11-1997 01-01-1996 06-10-2015 nieuwe regeling

09-10-1997

Onbekend.

412