Regeling vervallen per 18-12-2020

Beleidsregels parkeren

Geldend van 02-10-2020 t/m 17-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels parkeren
Citeertitel Beleidsregels parkeren
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Parkeren
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2.5.30 Bouwverordening en parkeerregels in diverse Nijmeegse bestemmingsplannen.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2020 18-12-2020 Vervangend / gewijzigd voorstel

29-09-2020

gmb-2020-252857

Collegebesluit d.d. 29 september, nr. 3.5
18-04-2020 02-10-2020 Wijzigingsbesluit

14-04-2020

gmb-2020-99865

Collegebesluit d.d. 14 april 2020, nr. 1.1
17-05-2016 18-04-2020 Onbekend

10-05-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 61593

Registratienr. 16.0003276