Verordening gezamenlijke klachtenregeling gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard en de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten

Geldend van 15-07-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Cranendonck
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening gezamenlijke klachtenregeling gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard en de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten
Citeertitel Verordening gezamenlijke klachtenregeling gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard en de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 81q
 2. Gemeentewet, art. 81r
 3. Gemeentewet, art. 81s
 4. Gemeentewet, art. 81t
 5. Gemeentewet, art. 81u
 6. Gemeentewet, art. 81v
 7. Gemeentewet, art. 81w
 8. Gemeentewet, art. 81x
 9. Gemeentewet, art. 81y
 10. Gemeentewet, art. 81z
 11. Gemeentewet, art. 149
 12. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 25
 13. Algemene wet bestuursrecht, hfdst. 9

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum en bron bekendmaking is niet te achterhalen. Deze regeling vervangt de Klachtenregeling gemeente Cranendonck 2005.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2014 nieuwe regeling

08-07-2014

Onbekend.

Onbekend.