Regeling vervallen per 27-04-2023

Mandaatverlening door de West-Friese gemeenten aan de gemeente hoorn voor de Wmo maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en opvang.

Geldend van 31-05-2016 t/m 26-04-2023

Intitulé

Mandaatverlening door de West-Friese gemeenten aan de gemeente hoorn voor de Wmo maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en opvang.

Zaaknummer: 1287330

Gelezen het voorstel van Stadsontwikkeling Jeugd, Onderwijs en Samenleving

Mandaatverlening door de West-Friese gemeenten aan de gemeente Hoorn voor de Wmo maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en opvang.

d.d. 06-04-2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

  • -

    De gemeente Hoorn accepteert het mandaat dat de colleges van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Medemblik, Opmeer en Koggenland hebben verleend voor het organiseren van de Wmo maatwerkvoorzieningen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in de regio West-Friesland.

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

  • ·

    middels publicatie informatiepagina Westfries Weekblad

  • ·

    door opname in het Gemeenteblad

Aldus vastgesteld 8 april 2016

College van burgemeester en wethouders

de secretaris,                             de burgemeester,