Beleidslijn Wet Bibob Gemeente Zwijndrecht 2016

Geldend van 12-05-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zwijndrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidslijn Wet Bibob Gemeente Zwijndrecht 2016
Citeertitel Beleidslijn Wet Bibob 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Drank- en Horecawet, art 3
  2. Drank- en Horecawet, art 27
  3. Drank- en Horecawet, art 30
  4. Drank- en Horecawet, art 30a
  5. Drank- en Horecawet, art 31
  6. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art 2.1
  7. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art 2.17
  8. Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden in de seksbranche, art 9

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Beleidslijn is vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-2016 Nieuwe regeling

26-04-2016

Gemeenteblad 11-05-2016

2016-13629