Nadere regels plaatsen containers, steigers en uitstallingen op of aan de weg Maasgouw 2016

Geldend van 03-05-2016 t/m 28-12-2017

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels plaatsen containers, steigers en uitstallingen op of aan de weg Maasgouw 2016
Citeertitel Nadere regels plaatsen containers, steigers en uitstallingen op of aan de weg Maasgouw 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlage exb-2017-56903

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Maasgouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2016 28-12-2017 nieuwe regeling

07-04-2016

Gemeenteblad 2016, 55493

Onbekend.