Zuiveringskring Afvalwaterketen Plan, gemeente Ermelo

Geldend van 27-05-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ermelo
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Zuiveringskring Afvalwaterketen Plan, gemeente Ermelo
Citeertitel Zuiveringskring Afvalwaterketen Plan, gemeente Ermelo
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-60179

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-2016 nieuwe regeling

12-05-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 19-05-2016

GM-0160698