Regeling vervallen per 29-08-2018

Beleidsregels bijzondere bijstand 2016 's-Hertogenbosch

Geldend van 01-01-2016 t/m 28-08-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Hertogenbosch
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels bijzondere bijstand 2016 's-Hertogenbosch
Citeertitel Beleidsregels bijzondere bijstand 2016 's-Hertogenbosch
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 4:81 lid 1 Algemene wet bestuursrecht
  2. art. 47 Participatiewet
  3. art. 3 Verordening Cliëntenparticipatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 29-08-2018 Nieuwe regeling

11-05-2016

Gemeenteblad nr. 63961 d.d. 20-05-2016

5791505