Welstandsnota Westland 2016 (inclusief "Reclame maken in Westland 2016")

Geldend van 18-05-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Welstandsnota Westland 2016 (inclusief "Reclame maken in Westland 2016")
Citeertitel Welstandsnota Westland 2016 (inclusief "Reclame maken in Westland 2016")
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-34475 exb-2018-34476

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, art. 12a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Welstandsnota Westland 2012 en het besluit van 26 januari 2016 inzake de wijziging van de welstandsnota en het reclamebeleid.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2016 nieuwe regeling

26-01-2016

Gemeenteblad Westland, 17-03-2016

Gbw, 16, 08