Regeling vervallen per 29-12-2022

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Coevorden

Geldend van 07-05-2016 t/m 28-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Coevorden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Coevorden
Citeertitel Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Coevordennd
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Sociale voorzieningen en werkgelegenheid
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 2.1.3 derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)
  3. artikel 47 van de Participatiewet
  4. artikel 2.10 van de Jeugdwet
  5. artikel 2 derde lid van de Wet sociale werkvoorziening (WSW)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen de Verordening WMO-raad Coevorden 2011; Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Coevorden; Verordening cliëntenraad Wsw.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2016 29-12-2022 nieuwe regeling

26-04-2016

Elektronisch gemeenteblad 06-05-2016

Collegevoorstel d.d. 26 april 2016 nr 1293