Inspraakverordening Rijn en IJssel 2012

Geldend van 11-07-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Inspraakverordening Rijn en IJssel 2012
Citeertitel Inspraakverordening Rijn en IJssel 2012
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 79

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Inspraakverordening Rijn en IJssel 2006.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2012 nieuwe regeling

03-07-2012

Waterschapsblad, 10-07-2012

AB 03-07-2012