Geluidsnota Amersfoort Wet geluidhinder

Geldend van 15-10-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amersfoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Geluidsnota Amersfoort Wet geluidhinder
Citeertitel Geluidsnota Amersfoort Wet geluidhinder
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-58431 exb-2017-58432 exb-2017-58433 exb-2017-58434 exb-2017-58435

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geluidhinder

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-2015 nieuwe regeling

01-09-2015

Stadsberichten, 14-10-2015

12885