Beleidsregels Compensatie alleenstaande ouderkop WIL 2016

Geldend van 19-05-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Compensatie alleenstaande ouderkop WIL 2016
Citeertitel Beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop WIL 2016
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 18, lid 1 Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-2016 01-01-2016 nieuwe regeling

25-02-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, 262

43124-2016