Regeling vervallen per 01-01-2017

Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Hillegom
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 01-01-2017 Nieuwe regeling

14-04-2016

Staatscourant 2016, 22917, 29-04-2016

16-06575