Regeling vervallen per 22-09-2016

Verlenen van mandaat aan burgemeester van de bevoegdheid tot het nemen en ondertekenen van besluiten in het kader van de uitvoering van het hennepconvenant

Geldend van 10-06-2010 t/m 21-09-2016

Intitulé

Verlenen van mandaat aan burgemeester van de bevoegdheid tot het nemen en ondertekenen van besluiten in het kader van de uitvoering van het hennepconvenant

Corsaregistratienummer: 10.20625

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • -

  gelezen convenant integrale aanpak van hennepkwekerijen en het daarbij behorende draakboek;

 • -

  gelet op artikel 125 van de Gemeentewet;

 • -

  gelet op afdeling 5.3.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Overwegende:

 • -

  dat een besluit tot toepassing van een last onder (spoedeisende) bestuursdwang in het kader van het hennepconvenant één dag, of in ieder geval binnen een redelijke termijn, na de uitvoering bekend moet worden gemaakt door toezending van de beschikking;

 • -

  dat indien de reguliere wijze van aanleveren en afhandelen van collegevoorstellen wordt gevolgd, deze termijn niet wordt gehaald.

Besluit:

 • -

  tot het verlenen van mandaat aan de burgemeester van de bevoegdheid tot het nemen en ondertekenen van besluiten in het kader van de uitvoering van het hennepconvenant;

 • -

  bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt in het gemeenteblad en dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.