Overlegverordening onderwijsbeleid

Geldend van 17-10-2003 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Dronten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Overlegverordening onderwijsbeleid
Citeertitel overlegverordening onderwijsbeleid
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp onderwijs
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair onderwijs
  2. Wet op de expertisecentra
  3. Wet op het voortgezet onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding wijkt af van tekst verordening.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2003 nieuwe regeling

28-08-2003

Gemeenteblad 2003, nr. 19

541874