Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016

Geldend van 18-05-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoetermeer
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016
Citeertitel Algemene subsidieverordening 2016 (Asv-2016)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Gemeentewet, art. 156

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene Subisidieverordening Zoetermeer 2011 en de Subsidieverordening Wijk- en Buurwerk 2006. Artikel 19 bevat een hardheidsclausule. Artikel 20 bevat overgangsbepalingen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2016 nieuwe regeling

18-04-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 04-05-2016

DOC-2016-001489