Regeling vervallen per 11-07-2020

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Buren 2016

Geldend van 01-05-2016 t/m 10-07-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Buren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Buren 2016
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Buren 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2016 11-07-2020 Onbekend

05-04-2016

Gemeenteblad nr. 50456 d.d. 22-04-2016

RV/16/00643