Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldenzaal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2013
Citeertitel Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet Werk en Bijstand 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1
  2. Wet werk en bijstand, art. 35, lid 5

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013 nieuwe regeling

17-12-2012

Gemeenteblad, 24-12-2012

INTB-12-00423