Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2016 van de gemeente Lochem

Geldend van 14-03-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2016 van de gemeente Lochem
Citeertitel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2018 van de gemeente Lochem
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Uitvoeringsbesluit afvalstoffen 2018 gemeente Lochem
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lochem/CVDR608917/CVDR608917

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2018 nieuwe regeling

13-03-2018

gmb-2019-82880

Onbekend
01-05-2016 14-03-2018 Nieuwe regeling

19-04-2016

Digitaal Gemeenteblad, 28 april 2016

Onbekend