Regeling vervallen per 25-05-2022

Bomenverordening 2016 “Groene kaart model”

Geldend van 01-10-2016 t/m 24-05-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Scherpenzeel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Bomenverordening 2016 “Groene kaart model”
Citeertitel Bomenverordening 2016 gemeente Scherpenzeel “Groene Kaart Model”
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2016-38034

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Bomenverordening 2010 gemeente Scherpenzeel ‘Groene Kaart’.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2016 25-05-2022 nieuwe regeling

07-04-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 19-04-2016

Onbekend.