Regeling vervallen per 12-09-2017

Spelregels voor de vrijmarkt op Koningsdag

Geldend van 15-04-2016 t/m 11-09-2017

Intitulé

Spelregels voor de vrijmarkt op Koningsdag

Zaaknummer: 1284155

Gelezen het voorstel van Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Vergunningen en Bouwtoezicht

·Spelregels voor vrijmarkt op Koningsdag op grond van het evenementenbeleid d.d. 21-3-2016

De burgemeester van de gemeente Hoorn besluit:

tot vaststelling bij het voorstel gevoegde spelregels voor de vrijmarkt op Koningsdag.

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

Spelregels voor de vrijmarkt op Koningsdag

 • -

  De vrijmarkt is voor particulieren. Vanaf 06.00 uur mogen zij zonder vergunning goederen op straat verkopen. Verkoop van eten en drinken is niet toegestaan; dat is voorbehouden aan beroepshandelaren, die in het bezit zijn van een bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uit deze inschrijving moet blijken dat hij of zij bevoegd is tot het bereiden en verkopen van de aangeboden etenswaren. Het gaat daarbij vooral om aandacht voor het verpakken en het gekoeld bewaren van de etenswaren. Non-food beroepshandelaren worden zoals gebruikelijk van de vrijmarkt geweerd.

 • -

  Kies een plekje in het uitgebreide winkelrondje: Kleine Noord, Grote Noord, Kerkplein, Nieuwstraat, Gouw, Gedempte Turfhaven, Veemarkt en de tussenliggende straten. Pas als het winkelrondje vol is, kunt u in overleg met de toezichthouders een andere plek kiezen.

 • -

  Op grond van de Algemene plaatselijke verordening is het niet toegestaan om met plakband op de openbare weg grondplaatsen af te bakenen. Om veiligheidsredenen moet u bij het innemen van een grondplek rekening houden met een vrije doorgang van minimaal 3,5 meter voor brandweer, politie en ambulance. Daarom mag niemand grondplekken inrichten of kramen neerzetten in de Lange Kerkstraat, Kerkstraat, Roode Steen, Dal (voor Sint-Pietershof), toegangen fietsenstalling Veemarkt en mag het in de Nieuwsteeg aan één zijde.

 • -

  Ga niet pal voor de deur zitten van een winkelier die te kennen geeft dat hij zijn winkel op Koningsdag wil openen. Houd ook nooddeuren vrij. Ook al mogen de winkels wettelijk gezien open, burgemeester en wethouders geven winkeliers in verband met de toeloop van vrijmarkthandelaren het dringende advies om hun deuren gesloten te houden.

 • -

  Winkeliers die van plan zijn hun zaak te openen, doen er goed aan een pamflet op hun deur of in hun etalage te hangen met het verzoek om de toegang tot de winkel en de nooduitgang vrij te houden.

 • -

  Het gebruik van compressoren, vermogensaggregaten (stroomgeneratoren) mag geen overlast veroorzaken. Wat betreft geluidsoverlast moet het apparaat voldoen aan het in 2001 in de Staatscourant nr. 166 gepubliceerde toelaatbare geluidsniveau.

 • -

  De verkoop van alcohol en het plaatsen van buitentaps op de openbare weg is niet toegestaan. Artikel 2.48 van de Algemene plaatselijke verordening verbiedt alcoholhoudende drank te nuttigen en aangebroken flessen, blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • -

  De afstand van een standplaats waar wordt gekookt, gebakken en/of gebraden, tot een ander bouwwerk moet minstens vijf meter bedragen. Als met gas wordt gekookt of gebakken moet een (hand)brandblusapparaat aanwezig zijn. Gasslangen moeten met deugdelijke slangklemmen zijn bevestigd en niet ouder dan twee jaar zijn.

 • -

  Alleen door middel van een aanvraag voor een evenementenvergunning, bestaat er de mogelijkheid om een podium of ander object op de openbare weg te plaatsen.

 • -

  Het is niet toegestaan op of aan de openbare weg versterkte muziek te maken. Dit geldt ook voor terrassen.

 • -

  Alle activiteiten op straat moeten ‘s avonds om 18.00 uur afgelopen zijn.

Hoorn, 30 maart 2016

de burgemeester,