Treasurystatuut Gemeente Beesel

Geldend van 14-04-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Treasurystatuut Gemeente Beesel
Citeertitel Treasurystatuut Gemeente Beesel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Treasurystatuut 2016
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit statuut vervangt het statuut van 2011.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2016 01-01-2016 nieuwe regeling

14-03-2016

Gemeenteblad, 2016, 40567

Onbekend.