Regeling vervallen per 01-01-2024

Delegatiebesluit Waterschap Rijn en IJssel 2016

Geldend van 13-04-2016 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Delegatiebesluit Waterschap Rijn en IJssel 2016
Citeertitel Delegatiebesluit Waterschap Rijn en IJssel 2016
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 56
  2. Waterschapswet, art. 77
  3. Waterschapswet, art. 83
  4. Waterschapswet, art. 86
  5. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Delegatiebesluit zoals dat in werking is getreden op 1 april 2011.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-2016 01-01-2024 nieuwe regeling

15-03-2016

Elektronisch Waterschapsblad, 12-04-2016

Onbekend.