Regeling vervallen per 15-02-2012

Algemene plaatselijke verordening 2010 gemeente Oldenzaal

Geldend van 15-02-2012 t/m 14-02-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldenzaal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening 2010 gemeente Oldenzaal
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening 2010 gemeente Oldenzaal
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-58708

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de APV 2012.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2012 15-02-2012 intrekking

30-01-2012

Nieuwsblad Oldenzaal, 07-02-2012

INT-11-00104
09-06-2010 15-02-2012 nieuwe regeling

25-05-2010

Nieuwsblad Oldenzaal, 01-06-2010

INT-10-00118