Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010

Geldend van 02-06-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldenzaal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010
Citeertitel Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-58706

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 6
  2. Gemeentewet, art 147
  3. Gemeentewet, art. 108, lid 1
  4. Gemeentewet, art. 149
  5. Gemeentewet, art. 156, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 11 bevat een overgangsbepaling. Deze regeling vervangt alle eerdere regelgeving en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2010 nieuwe regeling

25-05-2010

Nieuwsblad Oldenzaal, 01-06-2010

INT-10-00331