Bijzondere verordening incidentele subsidies toegankelijkheid Heemstede 2022

Geldend van 23-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Bijzondere verordening incidentele subsidies toegankelijkheid Heemstede 2022
Citeertitel Besluit wijziging Bijzondere verordening incidentele subsidies toegankelijkheid Heemstede 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-15123

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De citeertitel van deze regeling is gewijzigd. De wijziging onder B, bekendgemaakt in het Gemeenteblad van 22 februari 2022, kenmerk 72470, is verwerkt in artikel 2 van deze regeling.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2022 01-01-2022 aanhef, artikel 1, 3, 6

27-01-2022

gmb-2022-72470

950415
13-04-2016 01-04-2016 23-02-2022 Nieuwe regeling

24-03-2016

Gemeenteblad 2016, 44721

666189