Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Alblasserdam

Geldend van 01-04-2016 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Alblasserdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Alblasserdam
Citeertitel Verordening behandeling bezwaarschriften Alblasserdam
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 149
  2. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2016 01-01-2023 Nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad, 31-03-2016

Onbekend