Beleidsregel "Gedoogbeleid tijdelijke proef reguleren mengvormen winkel/horeca"

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel "Gedoogbeleid tijdelijke proef reguleren mengvormen winkel/horeca"
Citeertitel Beleidsregel "Gedoogbeleid tijdelijke proef reguleren mengvormen winkel/horeca"
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2016 Nieuwe regeling

22-03-2016

De Faam, 06-04-2016

B&W-voorstel 137243