Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening duurzaamheidsleningen en stimuleringsleningen VvE's gemeente Hoorn 2016

Geldend van 12-04-2016 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening duurzaamheidsleningen en stimuleringsleningen VvE's gemeente Hoorn 2016
Citeertitel Verordening duurzaamheidsleningen en stimuleringsleningen VvE's gemeente Hoorn 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp 723 milieu
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2016 01-01-2018 nieuwe regeling

08-03-2016

Gemeenteblad 2016, 43448

1259276