Regeling vervallen per 21-12-2019

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid Algemene plaatselijke verordening Westland 2016

Geldend van 30-09-2017 t/m 20-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid Algemene plaatselijke verordening Westland 2016
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Westland 2016/APV Westland 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-2017 21-12-2019 artikel 2:49a

12-09-2017

Gemeentebled 2017, 161966

17-0162449
14-04-2016 30-09-2017 nieuwe regeling

29-03-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 06-04-2016

16-0047085