Vaarverordening Delfland

Geldend van 20-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap van Delfland
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Vaarverordening Delfland
Citeertitel Vaarverordening Delfland
Vastgesteld door dijkgraaf
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 78; Scheepvaartverkeerswet, art. 42; gelet op het reglement van bestuur van Delfland, art. 3 lid 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de hoogheemraden van Delfland.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2022 bijlage 2

05-04-2022

wsb-2022-4443

2534
05-05-2017 20-04-2022 bijlage 2, 3

17-03-2017

wsb-2021-5282

Onbekend.
25-04-2015 05-05-2017 nieuwe regeling

19-02-2015

Waterschapsblad nr. 3127, 24 april 2015

37829