Evenementenbeleidsregels gemeente Neder-Betuwe 2016

Geldend van 06-04-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Neder-Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Evenementenbeleidsregels gemeente Neder-Betuwe 2016
Citeertitel Evenementenbeleidsregels gemeente Neder-Betuwe 2016
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Neder-Betuwe
 2. Zondagswet
 3. Drank- en Horecawet
 4. Algemene wet bestuursrecht
 5. Brandbeveiligingsverordening Neder-Betuwe
 6. Wegenverkeerswet
 7. Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer
 8. Woningwet
 9. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
 10. Wet op de Ruimtelijke Ordening
 11. Verordening Winkeltijden gemeente Neder-Betuwe
 12. Bouwverordening gemeente Neder-Betuwe
 13. Beleidsregel Tijdelijke Reclame
 14. Preventie- en Handhavingsplan ter uitvoering van de Drank- en Horecawet gemeente Neder-Betuwe
 15. Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2016 nieuwe regeling

09-03-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 05-04-2016

Onbekend.