Klachtenregeling Jeugd gemeente Woensdrecht

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Woensdrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Klachtenregeling Jeugd gemeente Woensdrecht
Citeertitel Klachtenregeling Jeugd
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp 2015.50395
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Regeling Jeugdwet, paragraaf 4.2a
  2. Algemene Wet Bestuursrecht, hoofdstuk 9

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2016 Nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad 2016 - nr. 9

Z15.05917